Skip to Content

Одлуке, закључци...

Закључак о одржавању опште расправе - "ЕХЕ" д.о.о. Бања Лука

Постављено у

28.12.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 66. редовној сједници одржаној 28.12.2017. године...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Бабић Саша, Бања Лука

Постављено у

13.12.2017.
Спор покренут захтјевом Бабић Саше из Бањe Луке, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Стана Кекић, Бања Лука

Постављено у

07.12.2017.
Спор покренут захтјевом Кекић Стане из Бањe Луке, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са Обрачуном...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Новак Петраш, Бања Лука

Постављено у

07.12.2017.
Спор покренут захтјевом Петраш Новака из Бањe Луке, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Славко Пекић, Шековићи

Постављено у

07.12.2017.
Спор покренут захтјевом Пекић Славка из Шековића, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за производњу електричне енергије у ЗП "Рудник и Термоелектрана Угљевик" А.Д. Угљевик

Постављено у

13.12.2017.
Нацрт дозволе за производњу електричне енергије у Tермоелектрани "Угљевик" утврђен у поступку по захтјеву подносиоца Мјешовити Холдинг...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Милан Ђерић, Шековићи

Постављено у

07.12.2017.
Спор покренут захтјевом Ђерић Милана из Шековића, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина'' а.д. Бијељина...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Српски православни манастир Свете Тројице у Тавни, Доња Трнова, Град Бијељина

Постављено у

07.12.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 63. редовној сједници, одржаној 07.12.2017. године, у Требињу, донијела је Закључак...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Цвијан Сарић, Цапарде, Зворник

Постављено у

07.12.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 63. редовној сједници, одржаној 07.12.2017. године, у Требињу, донијела је Закључак...

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај - МХЕ „Подивич“

Постављено у

07.12.2017.
 Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 63. редовној сједници, одржаној 7. децембра 2017. године, у Требињу, донијела Рјешење о...

Syndicate content