Skip to Content

Одлуке, закључци...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Устипрача"

Постављено у

15.09.2017.
Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Устипрача" утврђен у поступку по захтјеву подносиоца Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, дистрибуцију и продају електричне енергије и трговину "ХИДРОИНВЕСТ"...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Мишић Зоран, Бијељина

Постављено у

07.09.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 56. редовној сједници, одржаној 07.09.2017. године, у Требињу, донијела је ...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Ђукић Мића, Бијељина

Постављено у
07.09.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 56. редовној сједници, одржаној 07.09.2017. године, у Требињу, донијела јe...

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу - МХЕ "Медна"

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 55. редовној сједници, одржаној 25. августа 2017. године, у Требињу, донијела...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Јокић Лука, Бања Луке

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела је ...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Мићић Марина, Бијељина

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о одбијању захтјева за издавање сертификата за производно постројење - МХЕ "Студена"

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 55. редовној сједници, одржаној 25. августа 2017. године, у Требињу, донијела...

Закључак о одбацивању захтјева за издавање дозволе за трговину и снабдијевање ел. енергијом на територији БиХ -''Алумина" д.о.о. Зворник

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела је ...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Стајчић Драган, Лакташи

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела јe...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Гаврић Јездимир, Братунац

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела јe...

Syndicate content