Skip to Content

Одлуке, закључци...

Рјешење о одбијању захтјева за издавање дозвола за изградњу вјетроелектрана - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je, на 49. редовној сједници, одржаној 08.06.2017. године, у Требињу, донијела...

Закључак о издавању дозвола за изградњу вјетроелектрана - "ЕОЛ ПРВИ" д.о.о. Невесиње

Постављено у

08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 49. редовној сједници одржаној 08. јуна 2017. године у Требињу, донијела је...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за производњу ел. енергије - МХЕ "Иломска"

Постављено у

08.06.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 49. редовној сједници, одржаној 08.06.2017. године, у Требињу, донијела је...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Пепиновић Вид, Бања Лука

Постављено у

01.06.2017.
Спор покренут захтјевом Пепиновић Вида из Бање Луке, заступаног по пуномоћнику Илији Ђакићу, адвокату из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ ''Електродистрибуција'' Бања Лука, у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује...

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ „Штедрић“

Постављено у

11.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 46. редовној сједници, одржаној 11. маја 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одбијању захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - Фотонапонска соларна електрана 250 kWp Братунац

Постављено у

11.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 46. редовној сједници, одржаној 11. маја 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу-МХЕ "Јована"

Постављено у

11.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 46. редовној сједници, одржаној 11. маја 2017. године, у Требињу, донијела ...

Рјешење о одобравању права на подстицај за производњу ел. енергије у производном постројењу- ФЕ "Дервента 1"

Постављено у

11.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 46. редовној сједници, одржаној 11. маја 2017. године, у Требињу, донијела ...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Паулина Јовановић, Бања Лука

Постављено у

11.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 46. редовној сједници, одржаној 11. маја 2017. године, у Требињу, донијела јe...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - "МАГРОС" д.о.о. Прњавор

Постављено у

11.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 46. редовној сједници, одржаној 11. маја 2017. године, у Требињу, донијела јe...

Syndicate content