Skip to Content

Одлуке, закључци...

Рјешење о одбијању Захтјева за издавање сертификата за производно постројење МХЕ - "Иломска"

Постављено у

12.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 47. редовној сједници, одржаној 12.05.2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о одбијању Захтјева за одобрење права на подстицај за производњу ел. енергије - МХЕ "Иломска"

Постављено у

12.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 47. редовној сједници, одржаној 12.05.2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о одбијању Захтјева за издавање дозволе за производњу ел. енергије - МХЕ "Иломска

Постављено у

12.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 47. редовној сједници, одржаној 12.05. 2017. године, у Требињу, донијела је...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Шавија Илија, Зворник

Постављено у

11.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 46. редовној сједници, одржаној 11. маја. 2017. године, у Требињу, донијела је...

Закључак о одржавању формалне расправе у поступку издавања дозволе за производњу ел. енергије - МХЕ "Иломска"

Постављено у

12.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 47. редовној сједници, одржаној 12. маја 2017. године, у Требињу, донијела је ...

Закључак о усвајању захтјева за стицање статуса умјешаћа у поступку издавања дозволе за производњу ел. енергије MХЕ "Иломска" - Удружење за заштиту природе и природних резервата Кнежево

Постављено у

12.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 47. редовној сједници, одржаној 12. маја 2017. године, у Требињу, донијела је ...

Закључак о усвајању захтјева за стицање статуса умјешаћа у поступку издавања дозволе за производњу ел. енергије MХЕ "Иломска" - Центар за животну средину Бања Лука

Постављено у

12.05.2017. 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 47. редовној сједници, одржаној 12. маја 2017. године, у Требињу, донијела је ...

Рјешење о одобравању права на подстицај производње ел. енергије из обновљивих извора у производном постројењу - МСЕ "Рамићи"

Постављено у

12.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 47. редовној сједници, одржаној 12. маја 2017. године, у Требињу, донијела...

Рјешење о одобравању права на подстицај производње ел. енергије из обновљивих извора у производном постројењу - Соларна фотонапонска електрана "Подроманија 2"

Постављено у

12.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 47. редовној сједници, одржаној 12. маја 2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење о одобравању права на подстицај производње ел. енергије из обновљивих извора у производном постројењу - Соларна фотонапонска електрана "Подроманија 3"

Постављено у

12.05.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на, 47. редовној сједници, одржаној 12. маја 2017. године, у Требињу, донијела je...

Syndicate content