Skip to Content

Одлуке, закључци...

Закључак о обустављању поступка доношења Правилника о квалификованом произвођачу и подстицају производње електричне енергије из обновљивих извора

Постављено у

10.09.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 15. редовној сједници одржаној 10. септембра 2010. године, донијела је Закључак...

Закључак о рјешавању спора скраћеном поступку - Миливоје Милошевић, Невесиње

Постављено у

04.08.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 14. редовној сједници одржаној  4. августа 2010. године у Требињу, донијела Закључак...

Одлука о усвaјању Одлуке о измјенама и допунама Општих услова

Постављено у

04.08.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 14. редовној сједници, одржаној 04.08.2010. године донијела је Одлуку о усвајању...

Одлука о измјенама и допунама Општих услова

Постављено у

4.8.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 14. редовној сједници, одржаној 04.08.2010. године, донијела је Одлуку о измјенама и допунама Општих услова...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за производњу, ЕРС д.о.о. МХЕ Бања Лука

Постављено у

04.08.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 14. редовној сједници одржаној 4. августа 2010.годинеу Требињу,  донијела је...

Одлука о усвајању приједлога Правилника о извјештавању

Постављено у

30.06.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 12. редовној сједници одржаној дана 30.06.2010. године донијела...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Јово Страживук, Лакташи

Постављено у

16.07.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 13. редовној сједници одржаној 16.07.2010. године, донијела је Закључак...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Зденка Вуксан, Бања Лука

Постављено у

30.04.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на осмој редовној сједници одржаној дана 30.04.2010. године у Требињу...

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе, МХ ЕРС "Електро Добој" а.д. Добој

Постављено у

30.06.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 12. редовној сједници одржаној 30. јуна 2010. године у Требињу,  донијела...

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Гојко Тешановић, Бања Лука

Постављено у

15.06.2010.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на једанаестој редовној сједници одржаној дана 15.06.2010. године...

Syndicate content