Skip to Content

Рјешења спорова

Рјешење спора: Станојевић Станимир, Бања Лука

Постављено у

07.12.2017.
Одбија се захтјев Станојевић Станимира из Бањe Луке, у вези са оспоравањем основа за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије...

Рјешење спора: Цвијановић Петко, Бања Лука

Постављено у

07.12.2017.
Усваја се захтјев Цвијановић Петка из Бање Луке од 07.07.2017. године, којим оспорава обрачун утрошене електричне енергије...

Рјешење спора: Симић Ацо, Бијељина

Постављено у

23.11.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 62. редовној сједници, одржаној 23.11.2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење спора: Талић Свјетлана, Бања Лука

Постављено у

23.11.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 62. редовној сједници, одржаној 23.11.2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење спора: Стајчић Драган, Александровац

Постављено у

15.09.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 57. редовној сједници, одржаној 15.09.2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење спора: Богићевић Периша, Козлук

Постављено у

15.09.2017. 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 57. редовној сједници, одржаној 15.09.2017. године, у Требињу, донијела је ...

Рјешење спора: Гаврић Јездимир, Братунац

Постављено у

15.09.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 57. редовној сједници, одржаној 15.09.2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење спора: Мучибабић Радиславка, Невесиње

Постављено у

25.08.2017. 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење спора: Палачковић Неђо, Бања Лука

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаној 25.08.2017. године, у Требињу, донијела је...

Рјешење спора: Савић Драган, Бања Лука

Постављено у

25.08.2017.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 55. редовној сједници, одржаноj 25. августа 2017. године, у Требињу, донијела је...

Syndicate content